Vizija

Bivamo lahko le v sožitju z naravo, so-bivamo. Ali bomo živeli tako ali pa nas ne bo. Zemlja in kozmos bosta poskrbela za ravnovesje. Naravo potrebujemo za preživetje, medtem ko lahko narava obstaja brez nas.

Želim si, da bi drevesa spoštovali, da bi jih spoštovali kot živa bitja in jim bili hvaležni za vse, kar nam dajejo. Želim si, da bi jim v zameno omogočili čim boljše razmere za življenje, tudi v mestih.

Svet prihodnosti vidim kot svet, v katerem bomo sobivali z drevesi tako, da ne bomo delovali iz občutka večvrednosti in sebičnosti. Svet, v katerem bomo v vse prostorske načrte vrisali tudi drevesa, ne le zgradb in kanalizacije. Svet, v katerem bo imelo življenje enako ali še večjo veljavo kot železo in beton.

Svojo ljubezen do dreves želim širiti med ljudi. S svojim ognjem pobožati odprta srca in s svojo svetlo šibo oplaziti tiste, ki vztrajajo v brezčutnosti in vzvišenosti.

Tistim, ki si želijo videti, razkrivam posebnosti, izjemnosti, a tudi vsakdanjosti v naši okolici, med drevesi, v gozdu. Pomagam razumeti in omogočim spoštovanje. Povezujem znanost in duhovnost.

Želim delovati v prid naše dežele in njenih ljudi. Govoriti in pisati v slovenščini, v jeziku mojih prednikov, v melodiji, ki jo pozna moja duša in jo slišijo drevesa naše dežele.

K raziskovanju in občutenju dreves vabim mlade in starejše, strokovnjake in laike. Spodbujam k opazovanju in iskanju načinov za sobivanje z drevesi in naravo, za uveljavitev drevesom prijazne nege, k ravnovesju med naravo in nami, ki smo del nje.