ZA drevesa

Svetovanje

Drevesa so narava okoli nas, okoli hiš, naši sostanovalci v mestu in na podeželju. Zanje mi je mar.

S svojim občutenjem, znanjem in izkušnjami pomagam razumeti njihove potrebe in morebitne težave. Svetujem glede sobivanja, nege in vzdrževanja.

Komu svetujem

 • Občanom, lastnikom vrtov in dreves ter uporabnikom zelenih površin v mestu.
 • Vzdrževalcem vrtov, parkov in drugih zelenih površin.
 • Upravljavcem zelenih površin, izvajalcem gospodarske javne službe urejanja zelenih površin ter naročnikom (občinam, lastnikom zemljišč ipd.).

 

O čem svetujem

 • O negi okrasne drevnine, ki temelji na dobri arboristični praksi ter izhaja iz potreb posamezne drevesne vrste.
 • O izbiri in sajenju, z upoštevanjem značilnosti drevesnih vrst in prostorske možnosti.
 • O možnostih za prenovo vrta, parka, drevesnih nasadov.
 • O vzdrževanju zelenih površin in optimizaciji načrtovanja vzdrževalnih del.
 • O ravnanju s tujerodnimi invazivnimi drevesnimi vrstami.
 • O ohranjanju drevesne dediščine, naravnih vrednot in starih dreves.

 

Načini svetovanja

 • Predavanja in srečanja za manjše skupine – najraje na prostem, v predavalnici pa pospremljeno s pestrimi fotografijami.
 • Obogatitev obstoječih programov ali predavanj iz naravoslovja, vrtnarstva ipd.
 • Individualno svetovanje na podlagi ogleda in ocene stanja na terenu.
 • Ogledi dreves za občane, stanovanjske skupnosti … na vrtu, v parku, na zelenici ter svetovanje za nego in sobivanje.
 • Strokovni ogledi za vzdrževalce, lastnike in upravljavce zelenih površin ter priprava strokovnih priporočil za nego in vzdrževanje.