Pravilnik o zasebnosti

S Pravilnikom o zasebnosti seznanjamo obiskovalce spletne strani www.belabreza.si ter uporabnike storitev podjetja BELA BREZA – svetovanje za sobivanje z naravo, Tina Trampuš s. p., Ulica Elvire Vatovec 13, 6310 Izola (v nadaljevanju: podjetje BELA BREZA), o pravilih in pogojih varnosti osebnih podatkov. V podjetju BELA BREZA se zavedamo odgovornosti in skrbimo za varovanje vaših podatkov in vam omogočamo nadzor nad njimi.

Pravilnik o zasebnosti določa način pridobivanja, vsebino, namen in varstvo podatkov, ki jih pridobiva in obdeluje podjetje BELA BREZA (upravljalec) ter pogoje za nadzor.

Pridobivanje podatkov

Podjetje BELA BREZA pridobiva osebne podatke (ime in priimek, elektronski naslov, kraj in naslov bivanja) na naslednje načine:

 • preko spletnega obrazca za kontakt ali povpraševanje,

 • preko spletnega obrazca za prijavo na novice in obvestila,

 • ob stiku s stranko preko e-pošte,

 • ob telefonskem stiku s stranko,

 • ob neposrednem stiku s stranko,

 • na dogodkih, ki jih organizira.

Z izpoljenim obrazcem za kontakt pridobimo osebne podatke, ki jih uporabljamo za obdelavo vašega povpraševanja. Vaš e-naslov lahko uporabimo tudi v prihodnje, npr. za ponovno obveščanje ali trženje, v kolikor ste v to izrecno privolili (kljukica pod izpolnjenim obrazcem – prejemanje obvestil).

S prijavo na prejmanje novic oz. obvestil (kljukica) pridobimo osebne podatke (e-naslov), ki jih uporabljamo za pošiljanje novic in ponovno trženje. Prejemnik se lahko kadarkoli odjavi (preko e-pošte), s čimer izbrišemo osebne podatke iz evidence.

S klikom na povezavo na družbena omrežja uporabnik dostopa do profilov Tine Trampuš, do objav povezanih s podjetjem BELA BREZA. S tem je družbenemu omrežju omogočeno, da uporabniko ponudi relevantne informacije, v skladu z uporabnikovo spletno aktivnostjo.

V kolikor imamo vašo izrecno privolitev za obdelavo podatkov v določene namene, je obdobje njihove hrambe do preklica.

Nameni obdelave podatkov

Osebne podatke podjetje BELA BREZA zbira in obdeluje zgolj za določene namene:

 • vodenje evidence o bralcih spletne strani in naročnikih storitev podjetja,

 • vodenje evidence o udeležencih dogodkov, ki jih organizira podjetje, vključno z evidenco o tem, katerih dogodkov se je posameznik udeležil;

 • komuniciranje s strankami in bralci spletne strani;

 • pošiljanje obvestil o spletnih objavah na www.belabreza.si ter novostih glede storitev

 • pošiljanje e-sporočil – vabil na dogodke, ki jih organizira upravljalec, potekajo v sodelovanju z njim ali jih upravljalec priporoča in so povezani z dejavnostjo upravljavca.

Obdelava podatkov in analize se izvajajo zgolj za namene izvajanja dejavnosti podjetja BELA BREZA.

Vaše osebne podatke lahko razkrijemo organom pregona in drugim državnim organom, v kolikor je to zahtevano z zakonom ali pa je potrebno za preprečitev, zaznavo ali sodni pregon kaznivih dejanj in prevar oz. v primeru, da s tem zaščitimo svoje pravice. Zavezujemo se, da vaših podatkov v nobenem primeru ne bomo posredovali nepooblaščenim osebam ali drugim osebam v namene oglaševanja.

Varstvo podatkov

V podjetju BELA BREZA se zavezujemo, da bomo delovali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/2007) in Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (Uredba EU 2016/679), v nadaljevanju Uredba. Posamezniku zagotavljamo uresničevanje naslednjih pravic, ki jih ima kot državljan EU:

 • dostop do vaših osebnih podatkov in njihovo kopiranje;
 • do dopolnitve ali popravka vaših osebnih podatkov, če so ti nepopolni ali netočni;
 • do izbrisa vaših osebnih podatkov, zlasti če niso več potrebni za namene, zaradi katerih so bili zbrani, ali so bili obdelani nezakonito ali so bili obdelani na podlagi vaše privolitve, pa ste privolitev preklicali in ne obstaja druga pravna podlaga za njihovo obdelavo;
 • do prenosa osebnih podatkov k drugemu upravljavcu, kadar je to tehnično izvedljivo.
 • do omejitve obdelave vaših osebnih podatkov, zlasti če oporekate njihovi točnosti – in sicer za obdobje, ki nam omogoči preveriti točnost vaših osebnih podatkov; če je obdelava nezakonita, pa nasprotujete izbrisu osebnih podatkov; če je potekel rok hrambe podatkov, vi pa jih potrebujete za uveljavljanje pravnih zahtevkov;
 • podana soglasja za obveščanje lahko kadarkoli prekličete.

Pri uveljavljanju vaših pravic ali pri pridobivanju dodatnih informacij se obrnite na e-naslov: info@belabreza.si. Vašo vlogo bomo obravnavali in nanjo odgovorili v skladu z Uredbo. Če menite, da so kršene vaše pravice ali predpisi o varstvu osebnih podatkov, se lahko pritožite pri informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije (Zaloška 59, 1000 Ljubljana, T: 01 230 97 30, E: gp.ip@ip-rs.si).

Pravilnik o zasebnosti je objavljen na spletni strani upravljalca. Pridružujemo si pravico do občasnih sprememb ali dopolnitev, da se zagotovo skladnost z načini poslovanja podjetja ter morebitnimi spremembami prakse in zakonodaje.